Zásady zpracování osobních údajů

Zásady práce s Vašimi údaji

Pro poskytování našich služeb, prodej zboží a provoz našich webových stránek www.katekraus.com zpracováváme některé osobní údaje.

Kontaktní údaje správce osobních údajů:

Kateřina Flodrová (dále jen "správce")

IČ 11841494

Adresa: Hrabová 228, PSČ: 789 01

Email: art@katekraus.com

Telefon: +420 732 506 072

Zpracování osobních údajů upravuje zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

 

I. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky. 

2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a další údaje nezbytné pro plnění kupní  smlouvy.

3. Účelem zpracování osobních údajů je:

3.1  vyřízení vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky; jedná se zejména o jméno, adresu a kontakt); poskytnutí osobních údajů je nezbytné pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce plnit,

3.2 zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit. 

 

II. DOBA UCHOVÁVÁNÍ ÚDAJŮ

1. Správce uchovává osobní údaje

1.1 po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu),

1.2 po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 

IV. PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Příjemci osobních údajů jsou osoby:

1.1 podílející se na dodání zboží/služeb/realizaci plateb na základě smlouvy,

1.2 zajišťující provozování e-shopu a další služby související s provozováním e-shopu,

1.3. zajišťující marketingové služby.

 

V. VAŠE PRÁVA

1. Za podmínek stanovených v GDPR máte právo

1.1 na přístup ke svým osobním údajům,

1.2 na opravu osobních údajů,

1.3 na výmaz osobních údajů,

1.4 vznést námitku proti zpracování údajů,

1.5 na přenositelnost údajů,

1.6 odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce.

2. Dále máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

 

VI. PODMÍNKY ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

2. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná opatření (technická a organizační) k zabezpečení osobních údajů.

3. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě. 

 

VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte. 

3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašla novou verzi těchto podmínek na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytla.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 25.9.2021

 

 

 

 

GO BEYOND THE LIMITS…

V případě dotazů mě neváhejte kontaktovat!

art@katekraus.com